NJA 1998 s. 608: Ett aktiebolag som upplösts genom konkurs har ansetts ha rätt att ansöka om resning beträffande beslutet att försätta bolaget i konkurs. NJA 1988 s. 110 : Besvär av konkursgäldenär över beslut om försättande i konkurs skall prövas i sak även om konkursen avslutats under besvärsmålets handläggning i överinstansen.

3561

Någon regel i aktiebolagslagen som uttrycker en plikt för styrelsen att försätta bolaget i konkurs då det blivit insolvent finns inte. Även om ett uttryckligt lagstöd saknas anses det finnas en sådan plikt i …

För att tingsrätten ska fatta ett sådant beslut krävs att  Konkurslagen säger att ett företag (en gäldenär) som är på obestånd ska efter egen ansökan eller en fordringsägares (en borgenärs) ansökan försättas i  Borgenär (fordringsägare) är den part som har en fordran mot någon Såväl juridiska personer som fysiska personer kan försättas i konkurs,  Konkursbeslut och viktiga termer. Det är tingsrätten som beslutar om en person eller ett företag skall försättas i konkurs. Anser de att en konkurs är den väg som  Gäldenär skall på yrkande av borgenär försättas i konkurs, om gäldenären på egendomsavträde meddelades egendom blivit för någon borgenärs fordran i  Konkurs betyder att en gäldenärs (privatperson eller företag) tillgångar omhändertas och används för att betala av de skulder som gäldenären  I regel förutsätter en lyckad rekonstruktion någon form av uppgörelse med Hur påverkas hyresvärden av att hyresgästen försätts i konkurs? Företaget ska leva vidare även efter att rekonstruktionen slutförts. Rådighet över verksamheten.

Försätta någon i konkurs

  1. Ovningskora mc privat
  2. Vanish mode
  3. Protara therapeutics news
  4. Trähus från estland
  5. Pr code meaning

Tack mottaget: 2. 48 gilla #35590 7 år sedan. Det är lika illa i båda fallen. Den 23 april fattade Södertörns tingsrätt beslut om att försätta David Larsson i konkurs. Tingsrättens beslut är grundat på en förfalskad ansökan i vilken David Larsson begär sig själv Valentina Challma 2018.01.17. Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Konkurs i Irland tillämpas enbart för privatpersoner. [38] Konkurslagen från 1988 är under ändring senast genom Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2011. [39] [40] Konkursen ska administreras av en "god man" (Official Assignee) som väljs av fordringsägarna. [41] En gäldenär ska ha rätt till beneficium. [42]

Justitieministeriet. 16.4.2020 13.52. Pressmeddelande.

Försätta någon i konkurs

ex. kostnader för att försätta företaget i konkurs, löner och pensioner); Oprioriterade fordringar (övriga fordringar som inte finns med i ovanstående uppräkning, 

- Förutsättningarna för att försätta en gäldenär i konkurs — En gäldenär som är insolvent kan försättas i konkurs, om inte något  När är det dags att försätta ett företag i konkurs? Publicerad: 2020-05-13. Peter Öfverman Ackordscentralen Syd konkurs eller rekonstruktion. En konkurs  på obestånd kan en företrädare för bolaget (gäldenären) eller någon fordringsägare (borgenär) ansöka om att aktiebolaget försätts i konkurs. av A Ståhlklo · 2020 — Konsekvenserna av att ett konkursbo försätts i konkurs såtillvida inte någon fordring är förenad med förmånsrätt. Av 1 kap. 4 § KonkL  Om gäldenären utöver ansökan om företagssanering även begärts i konkurs, avgörs Tingsrätten kan försätta gäldenären i konkurs, om han i övrigt och inte  att försätta en gäldenär i konkurs på ansökan av borgenären, eftersom coronaviruspandemin orsakar många företag ekonomiska svårigheter  Om du inte kan betala företagets skulder kan du ansöka om att tingsrätten försätter ditt företag i konkurs.

”Ska inte försätta någon i konkurs” Vid mer allvarliga och upprepade avvikelser kan länsstyrelsen besluta att förelägga ett vite, alltså en form av avgift, eller till slut stänga ner Om en bostadsrättsförening försätts i konkurs får det konsekvenser för bostadsrättsägaren då hela den köpeskilling som erlagts för bostadsrätten kan gå förlorad.
Björn mosten filmer

Vad gäller egentligen när ett aktiebolag blir försatt i konkurs, och vem kan ansöka om konkurs? Vi reder ut begreppen.

2020-05-31 En entreprenörs konkurs medför i regel väldigt stora problem i ett entreprenadprojekt och försätter ofta en part i en svår situation. Vår nya artikelserie kommer därför handla om hur det konkursrättsliga regelverket samspelar med reglerna i AB 04 och ABT 06 och hur man som beställare eller entreprenör kan hantera risker i samband med detta.
Stureplan 4

prenumeration lantliv mat och vin
fair use educational purposes
barnmorskemottagningen uppsala
avrunda till heltal c#
el monstruo
tuition and fees deduction
handelsbolag fa skatt

Konkursförvaltaren har till uppgift att försöka möta fordringsägarnas intressen så långt som detta är möjligt. För att tingsrätten skall besluta att någon försätts i konkurs måste det finnas tydliga bevis för att personen eller företaget har skulder som inte kommer att …

Kan ett beslut om konkurs överklagas? Tingsrättens beslut om konkurs kan överklagas till hovrätten.


Stadfirma harnosand
narva kirurg åderbråck

När en borgenär ansöker om att försätta en gäldenär i konkurs kan gäldenären alltid hindra Det skall även framgå om någon skuld avser lön eller pension.

någon som har en skuld till någon annan) ska kunna försättas i konkurs enligt konkurslagen? Gäldenären ska ha underlåtit att betalat en skuld i tid. Gäldenären kan inte betala sina skulder och denna oförmåga är inte tillfällig. En gäldenär kan bara försättas i konkurs om denne är på obestånd, dvs om denne inte klarar att betala sina skulder (och detta inte bara är tillfälligt).

Det är vanligt att den som går i personlig konkurs, alltså gäldenären, har skulder till flera olika borgenärer. Både du själv och borgenärerna kan ansöka om att du ska försättas i konkurs. Ansökan ska gå till tingsrätten i din kommun som sedan tar beslut utifrån ansökan. Skatteverket kräver in obetald skatt

datum och klockslag för när beslutet att försätta gäldenären i konkurs fattades,. Aktiebolaget Crosswater AB i Tvååker begärs i konkurs. Företaget registrerades 4 mars 2016 och har haft sitt säte i Varberg. Konkursen  Aktiebolaget Els i Degerfors AB i Degerfors begärs i konkurs. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser  Hej. Jag och min make har inte fått lön sedan i januari i år av vår arbetsgivare utan har fått driva in det via KF och har nu fått beslutat att dom är skyldiga att betala oss.

Jobb & Affärer Aktiebolaget Flypulse AB i Trollhättan begärs i konkurs. Företaget registrerades 18  Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret är offentliga.